Giờ đây, bạn có thể nhận Thị thực Thổ Nhĩ Kỳ trực tuyến từ nhà của mình mà không cần đến Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Cao ủy / Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ. Vui lòng truy cập trực tuyến và lấy bất kỳ loại Thị thực Thổ Nhĩ Kỳ nào, Thị thực Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, Thị thực Công tác Thổ Nhĩ Kỳ và Tham quan Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là khuyến nghị của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để đăng ký trực tuyến thông qua một biểu mẫu trực tuyến đáng tin cậy, an toàn, bảo mật, được mã hóa và đáng tin cậy. Giờ đây, bạn có thể lấy và xin Thị thực Thổ Nhĩ Kỳ qua Email thay vì phải xếp hàng chờ đợi hoặc gửi hộ chiếu thực của mình đến Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ. Mẫu đơn xin thị thực Thổ Nhĩ Kỳ trực tuyến có sẵn cho hầu hết các quốc tịch trên thế giới bao gồm Công dân Hoa Kỳ, CH U U, ANH, CANADIAN VÀ HÀN QUỐC. VISA TURKEY CHO CÔNG D N MỸ, VISA TURKEY CHO CÔNG D N ANH, VISA TURKEY CHO CÔNG D N ÚC, VISA TURKEY CHO CÔNG D N ZEALAND MỚI. VISA TURKEY TỪ ANH. VISA TURKEY TỪ NHẬT BẢN VÀ CHO CÔNG D N NHẬT BẢN. VISA TURKEY, VISA TURKEY KHẨN CẤP, ĐƠN XIN VISA TURKEY, VISA TURKEY ONLINE. Bạn cũng có thể áp dụng Visa Thổ Nhĩ Kỳ này cho các chuyến thăm khẩn cấp và khẩn cấp cũng như các chuyến công tác và du lịch. Bạn cũng đủ điều kiện để được TURKEY Visa trực tuyến từ ĐAN MẠCH, THỤY ĐIỂN, HÀ LAN, BẮC, PHÁP, BỈ, FINLAND, GERMANY, ITALY, GREECE, PORTUGAL, T Y BAN NHA, MEXICO, BRAZIL, BALTIC, NGA và nhiều quốc gia khác. Visa Thổ Nhĩ Kỳ cho Công dân Việt Nam, Visa Thổ Nhĩ Kỳ từ Việt Nam. Now you can obtain Turkey Visa Online from your home without paying a visit to Turkey Embassy or Turkey High Commission / Consulate. Please go online and obtain any type of Turkey Visa, Turkey Tourist Visa, Turkey Business Visa and Turkey Sightseeing. This is the recommendation by the Turkey Government to apply online through a reliable, safe, secure, encrypted and trusted form online. Now you can acquire and obtain Turkey Visa by Email instead of standing in the queue or sending your physical passport to Turkey Embassy. Turkey Visa Online Application Form is available for most nationalities in the world including USA Citizens, EUROPEAN, UK, CANADIAN AND KOREAN CITIZENS. TURKEY VISA FOR US CITIZENS, TURKEY VISA FOR BRITISH CITIZENS, TURKEY VISA FOR AUSTRALIAN CITIZENS, TURKEY VISA FOR NEW ZEALAND CITIZENS. TURKEY VISA FROM UK. TURKEY VISA FROM JAPAN AND FOR JAPANESE CITIZENS. URGENT TURKEY VISA, TURKEY VISA EMERGENCY, TURKEY VISA APPLICATION, TURKEY VISA ONLINE. You can also apply this Turkey Visa for emergency and urgent visits as well as business and tourist visits. You are also eligible for TURKEY Visa Online from DENMARK, SWEDEN, NETHERLANDS, NORWAY, FRANCE, BELGIUM, FINLAND, GERMANY, ITALY, GREECE, PORTUGAL, SPAIN, MEXICO, BRAZIL, BALTIC, RUSSIA and many more countries. Turkey visa for Vietnam Citizens, Turkey Visa from Vietnam.

Address: 27 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Phone Number: +84 24 3846 3000
Business Email: info@official-turkey-visa.com
Website: https://www.turkey-visa-online.org/vi/visa/
Business Hours: 24/7/365